Ulga odsetkowa miała dotyczyć inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatników. Ustawodawca nie sprecyzował, jaki jest wymagany stan zaawansowania budowy. Należy wnioskować, że do skorzystania z ulgi nie ma on znaczenia. Sąd, dokonując bardzo wąskiej interpretacji przepisów, dokonał znaczącego zawężenia prawa do odliczania odsetek. Zadziałał na niekorzyść podatników. No cóż, wyroki sądów są niezbadane.