Obecna ustawa o VAT jest daleka od doskonałości. Na temat jej ułomności wielokrotnie pisaliśmy w Gazecie Prawnej. Niektóre z ustawowych przepisów zakwestionował już Trybunał Konstytucyjny. Przypomnijmy: TK orzekł, że osoba fizyczna nie może być jednocześnie ukarana 30-proc. sankcją VAT i ponosić odpowiedzialności karnej skarbowej. Inne kontrowersyjne przepisy o VAT trafiły do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS zajmie się regulacjami dotyczącymi tzw. kaucji gwarancyjnej. Wątpliwości z punktu widzenia prawa unijnego wzbudzają przewidziane w polskich przepisach ograniczenia w odliczaniu VAT od paliwa do aut. W tej sytuacji należy możliwie szybko dokonać daleko idącej nowelizacji obecnej ustawy, a w przyszłości - być może - zastąpić ją zupełnie nowym aktem prawnym.