Mniejszy VAT na gastronomię nie wpłynął na zmniejszenie ceny usług. Państwo nie zyskało, ludność też nie bardzo. Korzyść odniósł pośrednik, francuski restaurator, który rozlicza VAT. Pomimo obniżki stawki nie zszedł z ceny usług. Podatki to nie instrument do stymulacji zachowań społecznych. I to powinien sobie wziąć do serca polski ustawodawca. Gwałtowne podwyżki lub obniżki podatków nie muszą przynieść zamierzonych efektów.