Uporządkowanie sektora związanego z finansami publicznymi pozwoli ponadto zorientować się, jakimi środkami faktycznie dysponują instytucje publiczne. Brak koniecznej w takich przypadkach przejrzystości utrudnia podejmowanie działań mających na celu m.in. zmniejszenie deficytu budżetowego. W nowej ustawie warto również dopracować procedury związane z funkcjonowaniem budżetu zadaniowego. Stwarza on bowiem szansę na efektywniejsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, które są w takich przypadkach przypisane do konkretnych zadań.