Wcześniej orzeczono, że wymogi unijne narusza akcyza na samochody sprowadzane z innych krajów. Jeżeli chodzi o kaucję, to miała ona - generalnie - zabezpieczać interesy fiskusa. Trybunał jednak doszedł do wniosku, że nie jest to właściwy sposób zwalczania ewentualnych oszustw czy prób unikania opodatkowania. Jeszcze raz okazuje się, że nadmierny fiskalizm może w końcu okazać się niekorzystny dla budżetu. Nie można bowiem wykluczyć, że podatnicy, których dotyczył zakwestionowany przepis, mogą wystąpić o rekompensatę.