Pojawia się zatem szansa na to, że w trakcie prac legislacyjnych wypracowane zostaną rozwiązania, które faktycznie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. Wiadomo, że VAT jest z natury podatkiem skomplikowanym. Tym bardziej każda propozycja mająca na celu uczynienie tego podatku bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców zasługuje na pozytywną ocenę.