Wszystkie działania ustawodawcy powodujące obniżenie podatków są pożądane. Wprowadzenie na nowo ulgi na nianie budzi jednak moje wątpliwości. Po pierwsze, podobna ulga istniała już dwa lata temu, potem została zlikwidowana. Teraz znowu chce się ją wprowadzić. Słuszne wydaje się zatem stwierdzenie, że działania ustawodawcy są niespójne i niekonsekwentne. Po drugie, w planowanych zmianach proponuje się możliwość odliczenia wydatków poniesionych na opiekunki do dzieci. Pomija się jednak wynagrodzenia dla opiekunów osób starszych. Szkoda. W starzejącym się społeczeństwie, gdzie nie funkcjonuje prawie wcale na odpowiednim poziomie jakości system państwowej opieki nad seniorami, taka ulga również powinna być wprowadzona. I pozostawiona na dłużej niż rok...