Oprócz tego część ustawowych rozwiązań jest mało korzystnych dla przedsiębiorców. Dobrze więc, że przysparzające kłopotów regulacje są teraz poprawiane. Niektóre zmiany wymusza zresztą unijne prawo. Generalnie propozycje zmian w ustawie zmierzają w dobrym kierunku. Mogą ułatwić podatnikom rozliczanie VAT. Niektóre jednak z tych nowych unormowań wymagają dopracowania. Chodzi o to, żeby już po uchwaleniu ich stosowanie nie przysparzało kolejnych problemów zarówno podatnikom, jak i pracownikom administracji skarbowej.