Nie należy się, gdy na dziecko niepełnosprawne wypłacany jest dodatek pielęgnacyjny. Odliczeń - generalnie - nie dokonają też rodzice dzieci studiujących za granicą. Nasuwa się zatem kilka wniosków. Jeżeli już mają być ulgi podatkowe, to należy je przygotowywać wyjątkowo starannie, z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli nie jest to w praktyce możliwe, to można z nich zrezygnować i w zamian znacząco obniżyć podatek. Preferencje dotyczące szeroko pojętej sfery społecznej mogą przecież wynikać z innych, niepodatkowych ustaw.