Ministerstwo zamierza zmienić tak ustawę o Służbie Celnej, by mieć większą kontrolę nad podległą jednostką. Prawo do zrzeszania się tylko w jednym związku zawodowym oznacza możliwość wpływania na jego działania. Patrząc na projektowane zmiany można odnieść nieodparte wrażenie, że to koniec niezależnych związków zawodowych celników. Nietrudno też sobie wyobrazić, że jak już resort rozprawi się z celnikami, niechybnie przyjdzie czas i na skarbowców.