Mogłoby się wydawać, że praktyki takie nie powinny mieć miejsca, skoro ministerstwo uznało, że podatnik może określić w rocznym PIT taki cel. Problem jednak w tym, że ministerstwo wyraziło swój pogląd w komunikacie. A taki dokument nie ma mocy powszechnie obowiązującej. Nie można więc wykluczyć, że część pracowników urzędów skarbowych albo nie wie o ministerialnych zaleceniach, albo je ignoruje, gdyż pociągają one za sobą konieczność wykonywania dodatkowej pracy. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o PIT.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl