Niestety, organy podatkowe często próbują ograniczyć jego stosowanie. Wiadomo, im mniej odliczeń, tym więcej pieniędzy zostaje w budżecie państwa. No, ale wszystko musi być zgodne z prawem. Na szczęście na straży praworządności stanęły sądy. Odliczenia VAT można pozbawić tylko wtedy, gdy działalność kontrahenta budziła wątpliwości podatnika. Trzeba jednak pamiętać, że podatnicy nie są organem dochodzeniowym ani śledczym. Nawet przy zachowaniu szczególnej staranności mogą nie wykryć wykroczeń. Za błędy sprzedawcy winy nie może ponosić nabywca. Dlatego w pełni zgadzam się z wyrokami sądów. Podatnik ma prawo odliczyć VAT nawet od podmiotu, który nie został zarejestrowany.