Wynajęcie dachu pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej mieści się w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc dochody z tego źródła są bez podatku dochodowego – orzekł kolejny już sąd, tym razem w Kielcach.

Wcześniej podobne stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt II FSK 2405/18) i 29 czerwca 2021 r. (II FSK 537/21).

Tak samo orzekły wojewódzkie sądy administracyjne w Bydgoszczy i Gdańsku w nieprawomocnych wciąż wyrokach z: 21 czerwca 2022 r. (sygn. akt I SA/Bd 299/22), 26 lipca 2022 r. (I SA/Bd 298/22), 18 października 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 570/22) i 25 października 2022 r. (I SA/Gd 571/22).

Fiskus konsekwentnie jednak uważa inaczej. Nadal twierdzi, że umowa zawarta ze spółką telekomunikacyjną nie służy członkom spółdzielni lub wspólnoty i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania z zasobów mieszkaniowych. Jedynym jej skutkiem jest bowiem udostępnienie powierzchni dachu budynku mieszkalnego podmiotowi trzeciemu na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych m.in. z 4 kwietnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.51.2023.2.ZK), z 6 lutego br. (sygn. 0114-KDIP2-1. 4010.254.2022.3.MR1), z 30 stycznia br. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.731. 2022.1.MKO).

Na problem ten zwróciliśmy uwagę w artykule „Spór o podatek… sięgnął dachów” (DGP nr 231/2022).

Najnowszy wyrok zapadł w sprawie spółdzielni, która za zgodą mieszkańców wydzierżawiała dachy budynków mieszkalnych pod instalacje infrastruktury telekomunikacyjnej. Czynsz z tego tytułu stanowi pożytek z nieruchomości wspólnej, który zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 438) jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania budynku mieszkalnego.

Spółdzielnia była zdania, że jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc objęty zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że przychód z wynajmu dachu nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i bez znaczenia jest to, że zostanie on przeznaczony na utrzymanie budynku.

Rację przyznał spółdzielni WSA w Kielcach. Wyjaśnił, że dach budynku mieszkalnego jest elementem zasobu mieszkaniowego, a więc przychód z jego najmu pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo