Tak stwierdziła rzecznik generalna TSUE Juliane Kokott w swojej opinii w sprawie pytania skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sąd austriacki.
Opinia ta, choć dotyczy sprawy austriackiej, ma istotne znaczenie dla polskich podatników. W TSUE czeka bowiem na rozpatrzenie inne pytanie prejudycjalne dotyczące identycznej kwestii. Zadał je 23 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 925/18 i I FSK 1225/18). Pisaliśmy o tym w artykule „Problem zawyżonego VAT na paragonie trafił do TSUE” (DGP nr 122/2022).