Trwają prace nad ostateczną wersją daniny. Przepisy mają uwzględniać płacony przez firmy podatek dochodowy.
„Podatek handlowy ma być znany wkrótce” – to komunikat, który niezmiennie od kilkunastu dni wydaje rząd. Dyskusja na ten temat jest w końcowym stadium. Dotyczy ona m.in. tego, jak skonstruować nową daninę, aby nie zmniejszyła ona wpływów z podatku dochodowego (CIT), a jednocześnie, by firmy, które go płacą, nie były zbyt poszkodowane.
Jeśli nowy podatek nie będzie zawierał rozwiązania wspierającego płacących podatek dochodowy, to szybko może się okazać, że bezpośrednim efektem wprowadzenia nowego obciążenia będzie zmniejszenie wpływów z CIT. Firmy, które do tej pory go płaciły, na większą skalę będą stosowały optymalizację podatkową.