Porozumienie w sprawie usamorządowienia przewozów regionalnych podpisano we wtorek w Warszawie. W środę samorząd woj. śląskiego, który będzie trzecim pod względem ilości udziałów - po woj. mazowieckim i wielkopolskim - udziałowcem spółki, przedstawił szczegóły przyjętych rozwiązań.

Śląskie będzie miało 9,2 proc. udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne, Mazowieckie 13,5 proc., a Wielkopolskie 9,7 proc. Pozostałe regiony otrzymają od 3 proc. udziałów (Świętokrzyskie), do 7,3 proc. (Dolnośląskie).

Jak informowano we wtorek, do 2020 r. na modernizację, zakup i naprawy pojazdów kolejowych przeznaczone będzie w sumie prawie 7,5 mld zł. Podpisana przez samorządy umowa szczegółowo wymienia źródła finansowania tych przedsięwzięć.

175 mln euro do 2013 r. ma pochodzić z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", a 800 mln zł do 2015 r. z Funduszu Kolejowego. Środki te będą przekazywane w wysokości 100 mln zł rocznie, z wyjątkiem 2009 r., kiedy będzie to 200 mln zł.

W latach 2016-2020 z budżetu państwa i programów unijnych zaplanowano do 3 mld 851 mln zł na sfinansowanie modernizacji i zakupu taboru kolejowego

Ponadto w latach 2010-2015 z rezerwy celowej budżetu państwa na projekty kolejowe trafi 700 mln zł. Pieniądze te będą wydawane od 2010 - co roku jedna szósta całej kwoty.

Oprócz tego, w latach 2016-2020 z budżetu państwa i programów unijnych zaplanowano do 3 mld 851 mln zł na sfinansowanie modernizacji i zakupu taboru kolejowego.

W umowie ustalono również, że pokrycie straty bilansowej spółki PKP Przewozy Regionalne z poprzednich lat (1 mld 188 mln zł) nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w drodze wniesienia do niej aportem zapleczy technicznych do obsługi taboru, innych nieruchomości oraz taboru kupionego ze środków budżetu państwa.

Przekazanie największej kolejowej spółki samorządom ma dać im wpływ na kształt rozkładu jazdy, ofertę biletową oraz kierunki rozwoju i inwestycji

Nie jest jeszcze uzgodnione, jak w przyszłości będzie kształtować się zatrudnienie w usamorządowionej spółce, zatrudniającej ponad 16 tys. osób. Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego podał jedynie, że "samorządy województw będą kontynuować rozmowy prowadzone przez Zarząd PKP Przewozy Regionalne z przedstawicielami pracowników, dotyczące warunków zatrudnienia w spółce po jej usamorządowieniu".

Spółka PKP Przewozy Regionalne obsługuje rocznie prawie 120 mln pasażerów; dziennie z jej usług korzysta średnio 230 tys. osób. Spółka posiada m.in. ok. 900 pociągów elektrycznych oraz ponad 100 autobusów szynowych, a także 136 lokomotyw spalinowych

Przekazanie największej kolejowej spółki samorządom ma dać im wpływ na kształt rozkładu jazdy, ofertę biletową oraz kierunki rozwoju i inwestycji. Zmiany te mają przynieść pasażerom poprawę standardu podróży pociągami regionalnymi.