PORADA

Podatnicy pracujący na podstawie dwóch umów o pracę otrzymają dwie informacje PIT-11. Czy stosować koszty z dwóch zakładów pracy zgodnie z otrzymanymi PIT-11? Tak, ale tylko do wysokości obowiązujących limitów.

Podatnik, który w ciągu roku pracował w dwóch zakładach pracy na umowę o pracę powinien otrzymać od każdego z pracodawców informację PIT-11. W informacji tej wykazane są koszty uzyskania przychodów, które zostały uwzględnione przez pracodawcę przy wyliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek od dochodów pracownika. Jeśli w całym roku jeden i drugi pracodawca odliczył koszty roczne, czyli w 2007 roku kwotę 1302 zł, to koszty do odliczenia w zeznaniu rocznym wyniosą tylko 1953,23 zł, a nie 2604 zł (2 x 1302 zł). Kwota 1953,23 zł stanowi limit, który obowiązuje dla podatników, którzy uzyskiwali w ciągu 2007 roku dochody z kilku stosunków pracy.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl