Możliwość łączenia przychodów z różnych inwestycji giełdowych w zeznaniu rocznym może zminimalizować obciążenie podatkowe inwestora.
ANALIZA
Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na łączne rozliczenie w jednym zeznaniu pewnych źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych, które objęte są 19-proc. stawką podatku. W porównaniu z rokiem ubiegłym na GWP spadają obroty na akcjach, a rosną transakcje na rynku dłużnym. Wyniki za ostatnie kwartały pokazują, że to na obligacjach łatwiej było zanotować zysk niż na akcjach. Łączne rozliczenie np. tych dwóch źródeł przychodów pozwala na kompensację zysków i strat.

Łączenie przychodów

Zdaniem Michała Wojciechowskiego, doradcy zarządu Domu Maklerskiego BOŚ, łączenie przychodów z obligacji z przychodami z innych inwestycji giełdowych możliwe jest w przypadku wszystkich obligacji notowanych na GPW.
- Warunkiem jest jednak sprzedaż tych obligacji na giełdzie przed momentem wykupu - dodaje ekspert.
Jeżeli w roku podatkowym 2008 inwestor nie dokonywał innych transakcji giełdowych, zysk z obligacji zostanie wykazany w informacji PIT-8C i od takiej kwoty inwestujący będzie musiał zapłacić 19-proc. podatek. Jeżeli jednak w tym roku inwestor równocześnie poniósł stratę, np. na akcjach, to kwota tej straty obniży zysk z obligacji, co w praktyce może oznaczać brak podatku. Podobnie jest w sytuacji, jeśli inwestor wykazał straty we własnym PIT-38, rozliczając przychody za 2007 rok. Przepisy przewidują bowiem możliwość odliczenia straty poniesionej w roku podatkowym od dochodu z tych inwestycji w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Rozliczenie ryczałtowe

Michał Wojciechowski podkreśla, że możliwość wpisania zysków z obligacji do PIT-8C istnieje tylko w momencie ich sprzedaży na giełdzie.
- W przypadku gdy inwestor będzie trzymał obligacje do wykupu, będzie obciążany podatkiem zryczałtowanym, nieuwzględnianym w PIT-8C - dodaje ekspert DM BOŚ.
Rozliczenie obligacji w indywidualnym rocznym zeznaniu nie jest więc możliwe w przypadku obligacji kuponowych, tj. wypłacających odsetki w trakcie ich trwania. W takim przypadku inwestor otrzymuje na rachunek należną kwotę odsetek pomniejszoną o 19-proc zryczałtowany podatek, który nie jest uwzględniany w rozliczeniu rocznym.