NOWE PRAWO Od dziś obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii oraz Rumunii. W części F wzoru zawiadomienia dodano dwa wiersze, zwiększając ich liczbę z 24 do 26. Zmiana ma uprościć dokonywanie zawiadomienia w sytuacji, gdy podatnik będzie je składał więcej niż do 24 państw członkowskich. W rozporządzeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 205, poz. 1486) zawarto regulację, która umożliwia stosowanie dotychczasowego wzoru zawiadomienia, do wyczerpania nakładu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2007 r.

Przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski, sprzedaż w ramach ustawowego limitu pozostaje opodatkowana w kraju. Podatnik może jednać dokonać wyboru opodatkowania w kraju docelowym, pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego. Formularz zawiadomienia (VAT-21) należy złożyć co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opodatkowania w kraju docelowym. Opcja ta obowiązuje co najmniej przez dwa lata od daty pierwszej dostawy w tym trybie.

MAGDALENA MAJKOWSKA