Sejm przyjął dziś poprawki senackie do ustawy o akcyzie, które podwyższającą podatek akcyzowy na wódkę, piwo, wino oraz na samochody osobowe z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów.

Ustawa przewiduje wzrost akcyzy w przypadku wódki o około 9 proc. Szacuje się, że spowoduje to wzrost ceny półlitrowej butelki wódki o około 1 zł.

Kolejna zmiana zakłada zwiększenie akcyzy na piwo o 13,6 proc. Wpłynie to na wzrost ceny pół litra piwa o około 7 groszy.

Zostanie też podwyższona akcyzy na wino o około 16,5 proc. Szacuje się, że zmiana ta może doprowadzić do wzrostu ceny butelki wina o pojemności 0,75 litra średnio o 20 groszy.

Uchwalenie ustawy oznaczać będzie dla właścicieli aut z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów wzrost akcyzy o 5 punktów procentowych - z 13,6 proc. do 18,6 proc. podstawy opodatkowania, czyli wartości pojazdu. Dzięki wzrostowi stawki podatku na te auta budżet ma dodatkowo zyskać około 170 mln zł.

Rząd utworzy "Rezerwę Solidarności Społecznej"

30 listopada br. premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd utworzy "Rezerwę Solidarności Społecznej". Ma ona dysponować kwotą 1,14 mld zł, a środki te będą pochodziły ze zwiększenia akcyzy na alkohol i samochody importowane, pojemności powyżej 2 litrów.

Nowa ustawa o akcyzie ma wejść w życie 1 marca 2009 roku, jednak podwyżki akcyzy wejdą w życie już 1 stycznia na mocy rozporządzenia, którego projekt przygotowało Ministerstwo Finansów.

Wzrośnie również akcyza na wyroby tytoniowe

Wzrośnie również akcyza na wyroby tytoniowe. Stawka podatku na tytoń do palenia będzie wynosić 95 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. maksymalnej ceny detalicznej. W ustawie uchwalonej wcześniej przez Sejm było to odpowiednio 71 zł i 31,41 proc.

Z kolei cygara i cygaretki będą obciążone akcyzą w wysokości 235 zł za każde 1000 sztuk. W wersji ustawy, którą uchwalił wcześniej Sejm, było to 176 zł.

Według szacunków branży tytoniowej, obecnie paczka tytoniu do tzw. skrętów kosztuje 3 zł. Po wzroście akcyzy cena będzie wynosić 5 - 6 zł. Jeżeli chodzi o papierosy, to paczka najtańszych kosztuje obecnie 5 - 6 zł. Po zwiększeniu akcyzy cena ta wzrośnie do 7 zł.

Dostosowanie polskich regulacji dotyczących akcyzy do wymogów unijnych

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie polskich regulacji dotyczących akcyzy do wymogów unijnych.

Przewiduje ona m.in. odmienne od obecnych zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, podatek akcyzowy ma być płacony przez dystrybutorów, a nie jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej.

Do końca października 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do celów napędowych.

Przewidziano również zwolnienie z akcyzy: gazu przeznaczonego do celów opałowych do 31 października 2013 r. oraz węgla i koksu - do 1 stycznia 2012 r.