Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.

Projektowana zmiana ma na celu podwyższenie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom celnym przeniesionym do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony, jeżeli nie został im zapewniony lokal mieszkalny lub tymczasowa kwatera.

Jak podaje resort finansów, podwyższenie wysokości tego świadczenia jest uzasadnione rosnącymi kosztami wynajmu lokali mieszkalnych. Dotychczasowa wysokość równoważnika wynosi: dla funkcjonariusza przenoszącego się z co najmniej jednym członkiem rodziny - 14,40 zł, a dla pozostałych funkcjonariuszy - 7,20 zł. Od 1 stycznia 2009 r. stawki te mają wynosić odpowiednio 28,80 zł i 14,40 zł.

To zmiana istotna, gdyż od momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających wskazane świadczenie dla funkcjonariuszy celnych jego wysokość nie była waloryzowana.

Obecnie wysokość równoważnika pieniężnego wypłacanego funkcjonariuszom w związku z przeniesieniem w niewielkim stopniu rekompensuje koszty wynajmu lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza. Prowadzi to do sytuacji, że funkcjonariusz celny ponosi większość kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z przeniesieniem służbowym do pełnienia służby w innej miejscowości.

Ważne!

Z szacunków resortu finansów wynika, że przewidywana kwota niezbędna dla zabezpieczenia wypłaty równoważnika w nowej wysokości, liczona z uwzględnieniem liczby funkcjonariuszy celnych uprawnionych do tego świadczenia, wynosi ok. 5,2 mln zł rocznie