Rząd rozważa skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na Komisję Europejską w części nakazującej zawieszenie stosowania podatku handlowego - podał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Rozważane jest ponadto wniesienie do TSUE skargi na decyzję z 19 września 2016 r. w części, w jakiej dotyczy ona wydania przez KE nakazu zawieszenia stosowania podatku" - napisano.

Komisja Europejska decyzją z dnia 19.09.2016 roku wszczęła postępowanie w sprawie pomocy państwa oraz wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku.