Rządowy projekt ustawy o Służbie Celnej został opracowany w celu poprawy jej funkcjonowania. Podstawowe obszary zmian dotyczą: usprawnienia obsługi ruchu towarowego i kontroli celnej na granicy, dostosowania regulacji krajowych do zmian w prawie wspólnotowym oraz wprowadzenia rozwiązań wzmacniających status funkcjonariuszy. Nowa ustawa przewiduje ponadto objęcie kontrolą sprawowaną przez Służbę Celną całego obszaru gier i zakładów wzajemnych. Zasadnicza część projektu stanowi uregulowanie pragmatyki służbowej. Najważniejsze zmiany w tym zakresie obejmują wprowadzenie przejrzystych zasad awansowania, rozwój systemu szkoleń oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Funkcjonariusze będą otrzymywać m.in. nowy dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.