Od 1 grudnia podatnicy mogą już stosować kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii. Takie urządzenie pozwoli zrezygnować z papierowych paragonów.
Podatnicy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej mogą już stosować kasy z elektronicznym zapisem kopii. Warunkiem jest posiadanie i stosowanie określonego przez producenta krajowego lub importera urządzenia archiwizującego, a także nośników danych, na których następuje zapis. Urządzenia te i nośniki powinny być przy tym wyraźnie wskazane w książce kasy.
Podatnik musi też do archiwizacji używać zgodnie z zaleceniami producenta lub importera program archiwizujący. W zamian pozbywamy się jednak uciążliwego obowiązku przechowywania kopii paragonów drukowanych przez kasę fiskalną w formie papierowej, co może wyraźnie obniżyć koszty prowadzenia firmy.
Nowe przepisy wyjątkowo skrupulatnie opisują warunki, które powinien spełniać program archiwizujący. Informatyczne nośniki danych, na których mają być archiwizowane kopie dokumentów kasowych, nie mogą być przyłączone do kasy tak, aby było możliwe ich plombowanie. W związku z tym nie będzie się ich traktować jako części składowej kasy.
Opisane rozwiązanie zostało wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich użytkowania. Na tym zmiany jednak się nie kończą. Kolejną istotną zmianą jest zmniejszenie liczby obowiązkowych przeglądów kas. Dotychczas taki przegląd należało robić raz na rok. Teraz obowiązkowe przeglądy będą dokonywane raz na dwa lata (co 24 miesiące).
Nowe rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1338 i obowiązuje od 1 grudnia 2008 roku.
Ważne!
Kasa z elektronicznym zapisem kopii - kasa konstrukcyjnie dostosowana do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na elektronicznych nośnikach danych