Senacka Komisja Gospodarki Narodowej zaakceptowała poprawki podwyższające podatek akcyzowy na wódkę, piwo, wino i samochody z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Przyjęcie zmian przez parlament spowoduje, że pół litra piwa zdrożeje o ok. 7 groszy, a wódki o ok. 1 zł.

Na wtorkowym posiedzeniu senacka komisja przyjęła poprawkę przewidującą wzrost akcyzy na wódkę o około 10 proc. Jak powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Jacek Kapica, spowoduje to wzrost ceny półlitrowej butelki wódki o około 1 zł.

Kolejna poprawka przewiduje zwiększenie akcyzy na piwo o 13,6 proc. Wiceminister Kapica oszacował, że wpłynie to na wzrost ceny pół litra piwa o około 7 groszy.

Komisja zaakceptowała również poprawkę przewidującą podwyższenie akcyzy na wino o około 16,5 proc. Zdaniem Jacka Kapicy, zmiana ta może spowodować wzrost ceny butelki wina o pojemności 0,75 litra średnio o 20 groszy.

Zwiększenie podatku akcyzowego na auta z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów

Następna poprawka zakłada zwiększenie podatku akcyzowego na auta z silnikami o pojemności powyżej 2 litrów. Akcyza na te samochody ma wzrosnąć o 5 punktów procentowych - z 13,6 do 18,6 proc. podstawy opodatkowania, czyli wartości pojazdu.

"Obecnie akcyza na samochód z silnikiem o pojemności powyżej 2 litrów średnio wynosi około 3000 zł. Po podwyżce wzrośnie o około 150 zł. Będzie zatem wynosić około 3150 zł" - wyliczał podczas posiedzenia komisji wiceminister Kapica. Podkreślił jednocześnie, że takie samochody kupują przede wszystkim osoby zamożniejsze.

Rząd zapowiedział utworzenie "Rezerwy Solidarności Społecznej"

Rząd zapowiedział utworzenie "Rezerwy Solidarności Społecznej". Środki na ten cel mają pochodzić ze zwiększenia akcyzy na alkohol i samochody o pojemności powyżej 2 litrów.

Senacka komisja na wtorkowym posiedzeniu zaakceptowała również poprawkę, zgodnie z którą nowa ustawa o akcyzie ma wejść w życie 1 marca 2009 roku. Pierwotnie planowano, że będzie to 1 stycznia.

Wyższe stawki akcyzy na alkohol i auta zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku

Jednak wyższe stawki akcyzy na alkohol i auta zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku. Zostaną wprowadzone rozporządzeniem, które ma wydać minister finansów.

Jak poinformował wiceminister Kapica, rozporządzenie powinno zostać przygotowane w ciągu 2 - 3 tygodni.

Nowa ustawa o akcyzie i zaakceptowane przez komisję poprawki mają zostać rozpatrzone na posiedzeniu Senatu jutro.

Głównym celem nowej ustawy jest dostosowanie polskich regulacji dotyczących akcyzy do wymogów unijnych.

Przewiduje ona m.in. odmienne od obecnych zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, podatek akcyzowy ma być płacony przez dystrybutorów, a nie jak obecnie, przez producentów energii elektrycznej.

Do końca października 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do celów napędowych.

Przewidziano również zwolnienie z akcyzy: gazu przeznaczonego do celów opałowych do 31 października 2013 r. oraz węgla i koksu - do 1 stycznia 2012 r.

ST