Odsetki i prowizja od kredytu na zakup papierów wartościowych nie będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów.
Podatnik prowadzi małą działalność gospodarczą. Planuje w 2009 roku zakup papierów wartościowych. W tym celu zaciągnie kredyt.
- Czy prowizja banku oraz odsetki od udzielonego kredytu na zakup papierów wartościowych będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - pyta pan Patryk z Koszalina.
Niestety, takiej możliwości nie będzie.
Według zmienionych przepisów ustawy o PIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2009 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 1 pkt 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).