Upoważnienie do wyznaczenia przez ministra finansów w drodze rozporządzenia biura wymiany informacji zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT z 7 listopada. W rozporządzeniu wskazano Izbę Skarbową w Poznaniu jako jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. nr 211, poz. 1330 i weszło w życie 1 grudnia 2008 r.