Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 proc. zostało opublikowane w Dz.U. nr 211, poz. 1334.

Rozporządzenie określa wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

Zakres spraw uregulowany projektowanym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu z 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 74 , poz. 446).

W układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej, w rozporządzeniu ujednolicono stawkę VAT w wysokości 3 proc. m.in. na: odpady zwierzęce (obecnie w stosunku do tych towarów obowiązuje 7-proc. stawka VAT), a także mączkę i granulki z lucerny oraz marynaty ryb i produktów rybnych. Obecnie w stosunku do mączki i granulek z lucerny oraz marynat ryb i produktów rybnych z tytułu importu obowiązuje podstawowy 22-proc. VAT. W rozporządzeniu uszczegółowiono także kody (pozycje) dla niektórych towarów, m.in. dla roślin przyprawowych.

Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2008 r.