Rozporządzenie określa wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). Dotychczas wykaz ten określony był w rozporządzeniu z 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. nr 74, poz. 447). Zmiany mają na celu wyeliminowanie istniejących rozbieżności i opodatkowanie importowanych i krajowych towarów według tej samej stawki VAT.

W nowym wykazie ujednolicono stawkę VAT w wysokości 7 proc. m.in. na mąkę i mączkę z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy, woski roślinne, lód naturalny i sztuczny oraz produkty mleczarskie. Obecnie w stosunku do tych towarów z tytułu importu obowiązuje podstawowa (22-proc.) stawka VAT. Ponadto w rozporządzeniu uszczegółowiono niektóre kody (pozycje) dla niektórych towarów.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. nr 211, poz. 1329. Weszło w życie 1 grudnia 2008 r., tj. razem z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r.