W związku ze stosowaniem od 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych będą zmienione limity przywozowe dla podróżnych i zwolnienia celne w obrocie pocztowym i kurierskim.

Od dziś została podwyższona z 22 euro do 150 euro kwota, do równowartości której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w UE. Zmieniają się też limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych, przywożonych z państw trzecich w bagażu osobistym podróżnego, a także limity na paliwo w baku.

Limity w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu papierosów przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym). Normy przywozu papierosów zostają ograniczone do 40 sztuk.

Zwiększenie limitów dla podróżnych nastąpiło:

• średnio (ze 175 euro do 430 euro w ruchu lotniczym i morskim oraz do 300 euro w ruchu lądowym) zwiększenie limitu wartościowego rzeczy stanowiących prezenty i upominki przywożonych przez podróżnych,

• zwiększenie limitów przywozowych na wino z 2 l do 4 l.

• zwiększenie z 22 euro do 150 euro kwoty wolnej od cła przy zakupach dokonywanych poza UE, np. przez internet.

Zwolnienie z należności przywozowych paliwa wynosi:

• 600 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu,

• 200 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.