■  BADANIA ankietowe W NOWEJ SOLI. Urząd Skarbowy w Nowej Soli przeprowadza wśród podatników - między 12 a 30 listopada - badania ankietowe dotyczące profilaktyki antykorupcyjnej i etyki zawodowej. Formularz ankiety został opracowany w ramach funkcjonującego w urzędzie systemu zarządzania profilaktyką antykorupcyjną i etyką zawodową. Materiał uzyskany w toku badania pozwoli ocenić stopień przestrzegania przez pracowników najwyższych standardów etycznych.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■  WPIS NA LISTĘ DORADCÓW. Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz komunikat ministra finansów w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego (Dz.Urz. MF nr 11, poz. 65 i 66). Do listy osób fizycznych dopisanych zostało 43 doradców, a do listy osób prawnych trzy firmy.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ADRESY ODDZIAŁÓW KIDP. Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych opublikowano zaktualizowane adresy e-mail i strony www regionalnych oddziałów Izby.

Więcej www.kidp.pl

■  ZBIÓRKA PIENIĘDZY PRZEZ URZĘDNIKÓW. Już po raz drugi pracownicy aparatu skarbowego na Dolnym Śląsku zbierali pieniądze na budowę hospicjum dla dzieci przy klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Hospicjum nie jest finansowane z budżetu, utrzymuje się z dotacji. Tym razem dolnośląscy skarbowcy przekazali ponad 11 tys. zł oraz upominki. Akcja będzie kontynuowana.

Więcej www.is.wroc.pl

■  ODWOŁANIE WICEMINISTRA FINANSÓW. Donald Tusk zdymisjonował wiceministra finansów, generalnego inspektora kontroli skarbowej Pawła Banasia.

■  UMOWA MIĘDZY LUKSEMBURGIEM A HONGKONGIEM. Luksemburg podpisał pierwszą umowę z Hongkongiem. Dołączył więc do grona państw: Belgii, Tajlandii i Chin, które wcześniej zawarły z Hongkongiem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej www.taxnews.pl