Projekt wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-12 - Oświadczenie składa się płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-12 będzie składany po raz pierwszy przed 10 stycznia 2010 roku, czyli do rozliczenia za 2009 rok.

PIT 12 - wersja pdf (84.57 kB)

PIT-4R - Deklarację składa płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-4Rbędzie składany po raz pierwszy do końca stycznia 2010 roku, czyli w rozliczeniu za 2009 rok.

PIT-4R - wersja pdf (106.58 kB)

PIT-11 - Informację sporządza płatnik do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-11 będzie sporządzany i wysyłany po raz pierwszy do końca lutego 2010 roku, czyli w rozliczeniu za 2009 rok.

PIT-11 - wersja pdf (107.58 kB)

Wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-40 - Deklarację składa płatnik do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-40 będzie sporządzany i wysyłany po raz pierwszy do końca lutego 2009 roku, czyli w rozliczeniu za 2008 rok.

PIT-40 - wersja pdf (114.44 kB)

PIT-37 - Deklarację składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-37 trzeba będzie składać po raz pierwszy do 30 kwietnia 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok.

PIT-37 - wersja pdf (124.14 kB)

PIT-36 - Deklarację składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-36 trzeba będzie składać po raz pierwszy do 30 kwietnia 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok.

PIT-36 - wersja pdf (159.78 kB)

PIT-38 - Deklarację składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-38 trzeba będzie składać po raz pierwszy do 30 kwietnia 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok.

PIT-38 - wersja pdf (143.41 kB)

PIT-36L - Deklarację składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-36L trzeba będzie składać po raz pierwszy do 30 kwietnia 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok.

PIT-36L - wersja pdf ( 130.82 kB)

PIT-39 - Deklaracja będzie składana przez podatników, którzy po 1 stycznia 2009 r. uzyskają dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami (nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.). PIT-39 będzie składany do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. PIT-39 po raz pierwszy będzie składany do 30 kwietnia 2010 r., czyli w rozliczeniu za 2009 rok.

PIT-39 - wersja pdf (107.11 kB)

Załączniki:

PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D - wersja pdf (106.12 kB)

PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O - wersja pdf (132.96 kB)

PIT/M - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/M - wersja pdf (94.54 kB)

PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B - wersja pdf (90.98 kB)

PIT/Z - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy

PIT/Z - wersja pdf (83.44 kB)

PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG - wersja pdf (96.40 kB)

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Załączniki

PIT- 2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT- 2K - wersja pdf (123.46 kB)

Wzory zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

PIT-28 - Deklarację składa się do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-28 trzeba będzie składać po raz pierwszy do 2 lutego 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok (31 stycznia w 2009 roku wypada w sobotę).

PIT-28 - wersja pdf (113.15 kB)

PIT-16A - Deklarację składa się do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-16A trzeba będzie składać po raz pierwszy do 2 lutego 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok (31 stycznia w 2009 roku wypada w sobotę).

PIT-16A - wersja pdf (78.65 kB)

PIT-19A - Deklarację składa się do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Nowy PIT-19A trzeba będzie składać po raz pierwszy do 2 lutego 2009 r., czyli w rozliczeniu za 2008 rok (31 stycznia w 2009 roku wypada w sobotę).

PIT-19A - wersja pdf (81.39 kB)

Załączniki

PIT-28/A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28/A - wersja pdf (72.30 kB)

PIT-28/B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28/B - wersja pdf (90.47 kB)

PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D - wersja pdf (106.12 kB)

PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O - wersja pdf (132.96 kB)