W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie obowiązywało nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które skorzystają ze wsparcia przy remontach i termomodernizacji budynków finansowanego z budżetu państwa.

Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia, że katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostanie poszerzony o przychody uzyskane z tytułu premii termomodernizacyjnych, premii remontowych i premii kompensacyjnych. Chodzi tu o premie uzyskane na podstawie uchwalonej właśnie ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która obecnie czeka na podpis prezydenta. Zwolnienie zostało określone w nowym pkt 133 w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

Zniesienie opodatkowania PIT przychodów z tytułu uzyskanych premii ma zwiększyć atrakcyjność tej formy wspierania inwestycji oraz zachęcić inwestorów do korzystania z niej. Jak wskazuje Łukasz Kosonowski, uprawnionym do uzyskania takiej premii jest inwestor w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, czyli właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Z nowego zwolnienia z podatku dochodowego będzie mógł korzystać jedynie inwestor będący osobą fizyczną - podkreśla ekspert.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że premie będą przyznawane na spłatę części (do 20 proc.) kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego.

- Warto dodać, że premia remontowa stanowi formę pomocy de minimis, co oznacza, że stosują się również do niej przepisy o pomocy publicznej - mówi Łukasz Kosonowski.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadzająca nowe zwolnienie podatkowe wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.