Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy spółki kapitałowej i jej zmiany. Projekt rozporządzenia zawiera nowe wzory formularzy: PCC-2, PCC-3, PCC-3/A.

W par. 1 i 2 projektu wskazano zakres aktu i zawarto słowniczek. W par. 3 określono informacje, jakie powinna zawierać deklaracja, i określono jej wzór.

W dalszej części projekt zawiera przepisy określające czynności związane z poborem podatku przez notariuszy jako płatników podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.

W par. 8 zamieszczono unormowania dotyczące sposobu sporządzania informacji o kwocie podatku pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom. Zwrotu podatku ma dokonywać organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. W par. 9 określono tryb postępowania w zakresie dokonywania zwrotu podatku. Podatnik będzie składał wniosek o zwrot podatku w tym samym organie podatkowym, do którego złożył deklarację PCC-3 lub PCC-3/A.

Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2009 r. W przypadku czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki lub jej zmiana podatnicy do 30 czerwca 2009 r. będą mogli jednak składać deklaracje według obecnych wzorów.