■ ZGŁOSZENIA INTRASTAT. 10 sierpnia mija termin na złożenie zgłoszeń INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.
Więcej www.mf.gov.pl
■ TERMIN ZAPŁATY PODATKU. 16 sierpnia mija termin na odprowadzenie podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki, budowle, urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Więcej www.mf.gov.pl
■ NIE KAŻDY WYDATEK JEST KOSZTEM. Wydatki związane z nabyciem komputera oraz połączenie go z siecią internet nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osiąganych ze sprzedaży papierów wartościowych - stwierdził WSA w Białymstoku.
Sygn. akt I SA/Bk 455/06
■ WPŁATY TRZEBA ROZLICZYĆ. Od ogólnej reguły zaliczania wpłat na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności istnieje wyjątek w postaci możliwości wskazania przez podatnika, na poczet którego zobowiązania dokonywana jest wpłata - stwierdził WSA w Białymstoku.
Sygn. akt I SA/Bk 434/06
■ WSPÓŁPRACA OLSZTYŃSKIEJ IZBY SKARBOWEJ I POLICJI. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie i komendant wojewódzki policji podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Ma ona polegać na: wymianie informacji o naruszających przepisy prawa, organizowaniu i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, mających na celu ujawnienie działań niezgodnych z prawem, wzajemnej pomocy merytorycznej i szkoleniowej. Pod lupę mają zostać wzięte osoby i podmioty gospodarcze prowadzące nielegalną lub też nieopodatkowaną działalność za pomocą internetu, a także osoby uzyskujące dochody z tzw. nieujawnionych źródeł.
Więcej www.olsztyn.is.gov.pl
■ MAŁOPOLSKIE URZĘDY OTWARTE DO godz. 18. W każdy poniedziałek małopolskie urzędy skarbowe czynne są dłużej, bo do godz. 18.00. W pozostałe dni krakowskie urzędy czynne są codziennie od 7.15 do 15.15, natomiast zamiejscowe od 7.15 lub od 7.30 odpowiednio do 15.15 lub 15.30.
Więcej www.iskrakow.krak.pl
■ PLAN KOMISJI KRDP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła plan pracy Komisji KRDP do Spraw Stosunków Międzynarodowych na obecny rok. Komisja ma odpowiadać m.in. za współpracę z Europejską Konfederacją Podatkową, z organizacjami doradców w Niemczech i w Czechach.
Więcej www.kidp.pl