Zniesienia kaucji w wysokości 250 tys. zł od dawna domagali się przedsiębiorcy. Jest ona warunkiem szybszego uzyskania zwrotu VAT przez podatników rozpoczynających działalność, ale prowadzi do zamrażania kapitału przez podatników.

Skrócony ze 180 dni do 60 dni zostanie podstawowy termin zwrotu VAT. Zwiększony zostanie limit obrotów dla utrzymania statusu małego podatnika - z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

Nowelizacja zwalnia przedsiębiorców przekazujących żywność organizacjom pożytku publicznego z konieczności odprowadzenia VAT od takiej darowizny. Obecnie z takiego rozwiązania firmy mogą korzystać w przypadku jej zniszczenia, co nie zachęca do wspierania instytucji charytatywnych.

Inna zmiana przewiduje wydłużenie do trzech miesięcy terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania deklaracji podatkowej. Obecnie firmy mają na to dwa miesiące.

Nowelizacja umożliwia także zakładanie magazynów konsygnacyjnych

Nowela liberalizuje ponadto warunki korzystania z ulgi na złe długi. Sprzedawca, który nie otrzyma od swojego kontrahenta pieniędzy w ciągu 180 dni, będzie mógł odzyskać zapłacony podatek z urzędu skarbowego.

Nowelizacja umożliwia także zakładanie magazynów konsygnacyjnych. Ich funkcjonowanie ułatwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE. Nowela wprowadza także możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy. Umożliwia także rozliczenie podatku importowego w deklaracji. Obecnie importerzy muszą odprowadzać podatek i potem czekać na jego zwrot.

Ustawodawca zlikwidował ponadto tzw. 30-proc. dodatkową karę dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe.

Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 grudnia br. 

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej

Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która przewiduje, że decyzje podatkowe nie będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Nowelizacja jest częścią "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Zgodnie z nią decyzje podatkowe nie będą wykonywane, jeżeli nie mają charakteru ostatecznego. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki.

Zmiany zakładają ponadto, że kontrola u podatnika będzie przeprowadzana nie wcześniej niż po siedmiu dniach i nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Także od tej zasady przewidziano pewne wyjątki.

Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić podatki gotówką, a nie tylko w formie przelewu, jak przewidują obecne przepisy. Przyjęte zmiany mają też umożliwić przedsiębiorcom opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego.

Ustawa znosi także odpowiedzialność wspólnika za osobiste zobowiązania podatkowe pozostałych wspólników wynikające z działalności spółki, np. zobowiązania podatkowe wspólników w PIT. Wspólnik będzie mógł ponieść odpowiedzialność jedynie za zobowiązania podatkowe spółki.

Nowelizacja uregulowała ponadto zasady udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych. Obecnie koszty związane z przekazywaniem takich informacji przez organy podatkowe pokrywane są z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą odpłatne.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PCC

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która zwalnia z tego podatku pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników lub akcjonariuszy.

Zgodnie ze zmianami wyłączone z opodatkowania PCC mają być pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez wspólników lub akcjonariuszy. Zmiana ta ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. W Polsce funkcję podatku kapitałowego pełni PCC.

Ponadto od 2009 r. zwolnione z PCC mają być działania restrukturyzacyjne podejmowane przez spółki kapitałowe. Chodzi o łączenie firm, podział, wniesienie do spółki aportu w postaci oddziału innej spółki kapitałowej oraz wymianę udziałów w takich spółkach. Obecnie czynności takie są opodatkowane według stawki wynoszącej 0,5 proc.

Nowelizacja przepisów ma być korzystna dla 6300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z podatku zwolniona będzie również zmiana umowy spółki dotycząca przeniesienia z jednego kraju Unii Europejskiej do innego ośrodka zarządzania firmą lub jej statutowej siedziby.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.