ZBP uważa, że likwidacja tego podatku zachęci np. do gromadzenia oszczędności m.in. na zakup mieszkania lub na uzupełnienie przyszłej emerytury.

ZBP zaproponował również dalsze zwiększenie gwarancji dla depozytów bankowych. Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przewiduje podwyższenie gwarancji do równowartości 50 tys. euro.

"W Unii Europejskiej trwają prace nad regulacjami przewidującymi zwiększenie gwarancji dla depozytów do wysokości 75 tys. euro lub 100 tys. euro w jednym banku. Polska powinna przyjąć te unijne rozwiązania" - powiedział Pietraszkiewicz.

Jednocześnie podkreślił, że polskie banki są w dobrej kondycji. W związku z tym depozyty klientów banków są bezpieczne.

Kolejną propozycją ZBP jest zwiększenie pomocy z publicznych pieniędzy na kupno mieszkań dla rodzin i osób samotnych.

ZBP chce również, aby rozpocząć na dużą skalę budownictwo mieszkaniowe z udziałem przedsiębiorstw prywatnych i gmin. Tego rodzaju wspólne przedsięwzięcia powinny być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Jednocześnie ZBP proponuje, aby przygotować program wspierania firm deweloperskich, które mogą znaleźć się w kłopotach. "Warto restrukturyzować takie firmy, aby nie stracić potencjału budowlanego, którym dysponują. Restrukturyzacja byłaby również w interesie klientów tych firm deweloperskich, które mogą przeżywać kłopoty" - powiedział prezes ZBP.

ZBP opowiada się za wprowadzeniem rządowych gwarancji dla pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym. Związek chce również korzystniejszych rozwiązań podatkowych dla transakcji dokonywanych między bankami.

Propozycje ZBP zawarte są w Pakiecie stabilizacji i rozwoju "Bezpieczeństwo finansowe rodzin i przedsiębiorstw"

Prezes ZBP powiedział, że na temat propozycji zawartych w pakiecie będą prowadzone rozmowy z parlamentarzystami, przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego itp.

Zdaniem Pietraszkiewicza, przyjęcie propozycji ZBP będzie sprzyjać m.in. ochronie miejsc pracy, rozbudowie infrastruktury, rozwojowi akcji kredytowej banków i poprawie konkurencyjności gospodarki.