JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik jest lekarzem ginekologiem i wykonuje swój zawód poprzez zarejestrowany gabinet lekarski. W kwietniu 2008 r. podpisał kontrakt z firmą w Irlandii na wykonywanie usług medycznych - jako polski podmiot gospodarczy. Wystawia rachunki z gabinetu w Polsce i w Polsce odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. W Irlandii nie otworzył własnego. Firma irlandzka nie odprowadza żadnych podatków od jego wynagrodzenia w Irlandii. Czy przychody uzyskane od firmy w Irlandii ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych można pomniejszyć o koszty związane z pobytem w Irlandii, tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?

ODPOWIEDŹ IZBY: W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W analizowanym przypadku wydatki poniesione na zakup biletów lotniczych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Ponadto w celu świadczenia usług za granicą podatnik wynajmuje w Irlandii mieszkanie, a poniesione koszty czynszu za wynajem oraz koszty energii elektrycznej, chce zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu. Musi to być zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Skoro wynajmowanie mieszkania jest niezbędne dla świadczenia usług, a przy tym z ekonomicznego punktu widzenia jest rozwiązaniem tańszym niż każdorazowe opłacanie noclegów w hotelu, wydatki ponoszone przez wnioskodawcę z tytułu najmu przedmiotowego mieszkania oraz koszty opłat za energię elektryczną mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W efekcie wydatki poniesione na zakup biletów lotniczych na dojazd i powrót do kraju, koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki (oraz opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii - jako wydatki mające na celu uzyskanie (zwiększenie) przychodu - mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Trzeba jednak pamiętać, że podatnik powinien wykazać związek między wydatkiem a przychodem, działając w przekonaniu, że poniesienie kosztu doprowadzi do osiągnięcia zwiększenia lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2008 r. (nr IPPB1/415-861/08-5/EC)

OPINIA

ALEKSANDRA KOSONOWSKA

starszy konsultant w Accreo Taxand

Interpretacja wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie potwierdza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zleceń za granicą (bilety na samolot, czynsz za wynajem mieszkania, używanie prywatnego samochodu, koszty pozwolenia na wykonywanie zawodu itp.). Wydatki te są związane z pobytem podatnika w Irlandii, który umożliwia podatnikowi wykonywanie usług medycznych i osiąganie z tego tytułu przychodów. Zatem nie powinno budzić wątpliwości, że stanowią one koszt uzyskania przychodu. W tym świetle może się okazać, że dla polskich rezydentów wykonujących pracę zarówno w kraju, jak i za granicą, świadczenie usług za granicą poprzez działalność gospodarczą założoną w Polsce jest rozwiązaniem korzystnym podatkowo. Dochody z tego tytułu, co do zasady, podlegają bowiem opodatkowaniu tylko w Polsce (19-proc. PIT), a przy obliczaniu dochodu podatnik może uwzględnić niezbędne wydatki związane z pobytem za granicą. Dla porównania, zawarcie umowę o pracę z pracodawcą z siedzibą w Irlandii mogłoby wiązać się z koniecznością zapłaty podatku w Irlandii według progresywnej skali - 20, 41 proc. Podejmując decyzję w sprawie formy świadczenia usług, należy jednak pamiętać, że wysokość stawki podatku nie przesądza o atrakcyjności danego rozwiązania - duże znaczenie ma również kwota wolna od podatku, a także dostępność ulg oraz zwolnień podatkowych.