■  ZMIANY W KSIĘDZE PODATKOWEJ. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Zmiana związana jest z uchwaloną przez Sejm zmianą ustawy o opłacie skarbowej, która przywraca na okres do 31 grudnia 2008 r. możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej. Zmiana przywróci możliwość dokumentowania zakupu znaków opłaty skarbowej dowodami wewnętrznymi.

Więcej www.mf.gov.pl

■  NOWE KOMISJE. Krajowa Rada Doradców Podatkowych poinformowała o nowych składach stałych komisji Rady. Nowym przewodniczącym Komisji Prawa Podatkowego został Dominik Szczygieł, Komisji Finansowej - Mariusz Durzyński. Natomiast Elżbieta Kamińska została przewodniczącą nowej Komisji Rozwoju, Promocji Zawodu i Współpracy z Regionami, a Brunon Szulc - przewodniczącym połączonych Komisji Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Więcej www.kidp.pl

■  UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w związku z zainteresowaniem uzyskaniem zaświadczenia o dochodach zmienił organizację obsługi klientów w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że każdy zainteresowany zaświadczenie otrzyma bezpośrednio po złożeniu wniosku, na tym samym stanowisku. Ponadto od 7 lipca do 25 sierpnia 2007 r. obsługa klientów w tym zakresie odbywa się w każdą sobotę w godz. 8.00-12.00.

■  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80), tel. (0 22) 635 10 40, (0 22) 635 14 77.

Więcej www.kibr.org.pl.

■  INNE GODZINY PRACY. Urząd Skarbowy w Grajewie wprowadził nowe godziny pracy. W poniedziałki urząd jest czynny w godz. 8.00-17.00. Natomiast od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Więcej www.is.biaman.pl

■  ZMANY KADROWE. Z dniem 29 czerwca 2007 r. p.o. naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim został Bartosz Zbaraszczuk. Zanim objął nowe stanowisko był audytorem wewnętrznym w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■  WALKA Z UNIKANIEM OPODATKOWANIA. Od lipca Portugalia przejęła prezydencję w UE. Zgodnie z oświadczeniem władz portugalskich jednym z głównych zadań tej prezydencji będzie opracowanie wspólnotowej strategii walki z unikaniem opodatkowania. Według portugalskiego ministra finansów unikanie opodatkowania na poziomie krajowym stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a także zagrożenie dla finansów publicznych.

Więcej www.taxnews.pl