Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady rozliczania sprzedaży nieruchomości, zniknie ulga meldunkowa, a zastąpi ją nowa ulga mieszkaniowa. Ze sprzedażą mieszkania warto poczekać pięć lat.
Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu jej nabycia zawsze podlega opodatkowaniu, chyba że podatnik skorzysta z ulg podatkowych. Wątpliwości z liczeniem okresu pięcioletniego mogą powstać przy sprzedaży gruntu z domem.

Odrębni właściciele