W ocenie Pracodawców RP dodatkowe opodatkowywanie wybranych branż, w tym przypadku branży handlowej, nie jest dobrym rozwiązaniem. Zasadniczo rzecz biorąc wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od obszaru działalności, powinni ponosić obciążenia fiskalne na takich samych zasadach jak pozostali. Pomysł nakładania specjalnego podatku na sieci handlowe tym bardziej nie znajduje uzasadnienia, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż sektor ten nie osiąga rentowności istotnie przewyższającej średnią dla reszty gospodarki.

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące Projektu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej:

Negatywne konsekwencje wprowadzenia nowej daniny odczuje nie tylko sama branża handlowa, lecz również jej dostawcy oraz sami klienci. Duże sieci sklepów mają bardzo silną pozycję przetargową w stosunku do swoich kontrahentów i mogą ją wykorzystać do przeniesienia części obciążeń związanych z podatkiem na swoich partnerów biznesowych, którymi bardzo często są stosunkowo małe, lokalne przedsiębiorstwa kontrolowane przez polski kapitał. Korzyści dla finansów publicznych wynikające z wprowadzenia podatku handlowego mogą okazać się niewystarczające w stosunku do rosnących potrzeb budżetu państwa, zwłaszcza mając na względzie fakt, że trzeba się liczyć z pośrednim efektem w postaci pewnego zmniejszenia wpływów z CIT i VAT.

Co prawda zrozumiałe jest poszukiwanie przez rząd środków na sfinansowanie obietnic społecznych. Niemniej jednak wprowadzenie kolejnego podatku, obok już istniejących, dodatkowo komplikuje i tak już nieprzystępny dla przedsiębiorców system podatkowy. Podatek handlowy oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Reklama

Niewydolność polskiego systemu podatkowego może spowodować problemy przedsiębiorców związane z kontaktami z administracją skarbową. Istnieje bowiem ryzyko, że prawidłowe stosowanie nowych przepisów będzie możliwe dopiero po ukształtowaniu się linii interpretacyjnej i orzeczniczej w zakresie nowego podatku.