Dla pozostałych podróżnych będzie miał zastosowanie limit w wysokości 300 euro, natomiast w przypadku podróżnych, którzy nie ukończyli 15 lat – 150 euro.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego różnicuje także progi ilościowe zwolnienia w przywozie wyrobów tytoniowych przez osoby podróżujące transportem lotniczym i morskim oraz przez osoby podróżujące innym transportem. W tym pierwszym wypadku dopuszczono zwolnienie większych ilości wyrobów tytoniowych.

Przykładowo, w transporcie lotniczym lub morskim będzie można przywieźć z państwa trzeciego bez podatku 200 sztuk papierosów, a w przypadku innego transportu – tylko 40 sztuk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez względu na rodzaj transportu zwolnienie obejmuje 200 sztuk papierosów

Podział podróżnych według kryterium wykorzystywanego środka transportu ma na celu ujednolicenie regulacji rozporządzenia z przepisami celnymi oraz VAT.