Szef Służby Celnej Jacek Kapica 7 listopada wysłał pismo (nr SC6-0681-549/08/UOC/17166SC) do ministra pracy Jolanty Fedak z prośbą o powołanie zespołu, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem byłoby opracowanie kierunku i założeń zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych w systemie emerytur mundurowych oraz założeń programu zachęcającego do wydłużenia służby osób posiadających prawo do emerytury mundurowej.

W przesłanym piśmie Jacek Kapica podkreśla, że Służba Celna ma charakter służby mundurowej, a rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o Służbie Celnej jeszcze bardziej zbliżają tę służbę do innych służb mundurowych nie tylko ze względu na charakter zadań z obszaru bezpieczeństwa i ochrony, ale także poprzez wyłączne powierzenie realizacji tych zadań funkcjonariuszom celnym, stworzenie korpusów w Służbie Celnej oraz zwiększenie dyspozycyjności funkcjonariuszy, a także ucywilnienie obszaru obsługi.

Zgodnie z art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) tylko do 31 grudnia 2008 r. istnieje możliwość przechodzenia przez funkcjonariuszy celnych na zasadach ogólnych na wcześniejszą emeryturę. W związku z tym zespół specjalistów, który miałby zostać powołany do opracowania założeń emerytalnych dla celników, powinien - zdaniem szefa Służby Celnej - wypracować te założenia do końca 2008 r., aby były one podstawą zmian legislacyjnych w przyszłym roku.