Nowelizacja przewiduje, że podatnik, by skorzystać z ulgi, będzie miał pół roku - a nie jak obecnie miesiąc - na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie.

Zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania z ulgi również tym podatnikom, którzy dowiedzą się o spadku lub darowiźnie po upływie sześciomiesięcznego terminu. Zostaną zwolnieni z podatku, jeżeli w ciągu pół roku powiadomią o tym urząd skarbowy oraz "uprawdopodobnią fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu".

Obowiązujące od 2007 r. przepisy pozwalają członkom najbliższej rodziny skorzystać z ulgi w podatku. Uzależniają to jednak od złożenia w urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca oświadczenia przez osobę obdarowaną. Z powodu nieznajomości tego wymogu wielu podatników traci prawo do ulgi.