Z końcem kwietnia mija czas na złożenie deklaracji PIT za 2023 r. Dla osób, które założyły indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), oznacza to, że mogą obniżyć swój podatek dochodowy w związku z wpłatami dokonanymi w ubiegłym roku

Odliczenie dla posiadaczy IKZE przysługuje zarówno osobom rozliczającym się z podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 12 proc. i 32 proc.), jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, opodatkowanym liniową stawką PIT (19 proc.). Z ulgi tej mogą korzystać również przedsiębiorcy rozliczający działalność ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga obejmuje kwoty faktycznie wpłacone na konto IKZE . Limit wpłat do odliczenia za 2023 r. wynosi 8 322 zł w przypadku osoby indywidualnej i 12 483 zł dla prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o oszczędność, którą można uzyskać z tytułu odliczenia, to w przypadku osoby fizycznej w zależności od dochodu i wysokości wpłat może ona obniżyć podatek nawet o ponad 2 663 zł, a osoba samozatrudniona rozliczająca się według skali podatkowej, w zależności od wysokości dochodu i wysokości wpłat o niemal 4 tys. zł.

Jeśli nastąpił transfer z indywidualnego konta emerytalnego ( IKE ) na IKZE i jego kwota przewyższyła przysługujący na dany rok limit odliczenia, nadwyżka podlega odliczeniu w latach następnych.

IKZE pozwala skorzystać z ulgi podatkowej już w czasie oszczędzania. Natomiast w momencie wypłaty kapitału, a więc po ukończeniu 65. roku życia, przy dokonywaniu wpłat przez co najmniej pięć lat kalendarzowych, z wycofywanych środków zostanie pobrany zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. Jest on naliczany od przychodu, czyli od całości wypłacanego kapitału. Przy wypłacie nie jest natomiast naliczany podatek od dochodów kapitałowych.

Takiego podatku można też uniknąć przy IKE, które jest innym sposobem na oszczędzenie pieniędzy na poczet zabezpieczenia emerytalnego. Może on przyjąć formę rachunku papierów wartościowych czy rachunku pieniężnego. Dzięki temu, tak jak przy IKZE , można inwestować w obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne, dywersyfikując swoje inwestycje. Ulga podatkowa w przypadku IKE jest odczuwalna dopiero na koniec oszczędzania, po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze, wypłata musi nastąpić po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Poza tym wpłaty muszą mieć miejsce co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo ponad połowa wartości wpłat musi zostać dokonana nie później niż na pięć lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty. Tylko wtedy, przy wypłacie nie jest pobierany 19-proc. podatek Belki. W przypadku gromadzenia środków na więcej niż jednym IKE dochód z wypłacanego kapitału jest opodatkowany stawką w wysokości 75 proc., na każdym z kont. W 2023 r. na rachunek IKE można było maksymalnie wpłacić 20 805 zł.

Warto dodać, że z każdym rokiem kwota odliczenia zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE rośnie. W 2024 r., w przypadku IKZE będzie to już 9 388,8 zł, przy czym dla osób prowadzących działalność – 14 083,20 zł, a w IKE – 23 472 zł.

Korzyści podatkowe w połączeniu z tym, że IKE i IKZE to dobra metoda na zgromadzenie dodatkowych środków na czas emerytury, sprawiają, że przybywa osób, które są zainteresowane tą metodą oszczędzania.

– Obserwujemy stały przyrost nowych rachunków IKE /IKZE. Zeszły rok nie był pod tym względem wyjątkiem. Zwyczajowo najwięcej rachunków tego typu otwiera się w ostatnich miesiącach roku kalendarzowego, kiedy przypominamy sobie, że można jeszcze skorzystać z korzyści podatkowej, jaką daje wpłata na rachunek IKZE. Przy okazji rozmów o IKZE część klientów decyduje się również na rachunek IKE – mówi Eliza Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Departamencie Analiz i Doradztwa Noble Securities i dodaje, że jeszcze trzy lata temu można było obserwować zdecydowaną przewagę w liczbie otwieranych rachunków IKZE vs. IKE. W związku ze zmianami podatkowymi sprzed dwóch lat ta dysproporcja się zmniejsza. Nadal jednak argument bieżącej korzyści podatkowej sprawia, że rachunki IKZE cieszą się nieco większą popularnością.

Rosnąca atrakcyjność maklerskich rachunków IKE/IKZE jest związana z kolei głównie z atrakcyjnością tych produktów, co pokazują statystyki publikowane przez KNF. Ze wszystkich instytucji finansowych, które mogą prowadzić rachunki IKE/IKZE, najwyższe procentowo przyrosty odnotowują domy i biura maklerskie.

- Ma to zapewne związek z rosnącą świadomością finansową Polaków, chociaż na tym polu nadal jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia – tłumaczy Eliza Dąbrowska, dodając, że nie bez znaczenia są też działania prowadzone przez instytucje. W Noble Securities został np. uproszczony proces otwierania rachunków IKE/IKZE, które teraz można założyć całkowicie zdalnie. Wystarczy wejść na stronę www.noblesecurities.pl , kliknąć przycisk „Załóż rachunek”. Następnie wybrać rodzaj rachunku i dalej postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Oprócz tego klienci, którzy się na to zdecydują, mogą liczyć na oprocentowanie wolnych, niezablokowanych środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach, które jest równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 pkt proc. w skali roku.

– Widzimy, że coraz więcej rachunków otwieranych jest właśnie tym kanałem. Osoby, które wolą formalności załatwić osobiście, mogą również odwiedzić jeden z naszych punktów obsługi klientów – zaznacza Eliza Dąbrowska.

Wśród innych niewątpliwych atutów wynikających z założenia rachunku IKE lub IKZE jest dostęp do usługi doradztwa inwestycyjnego (dostępna dla osób, którzy spełnią warunki określone w regulaminie tej usługi). W Noble Securities klienci mogą skorzystać z niego już od 5 tys. zł. zgromadzonych aktywów.

– Jest to jeden z warunków, by móc podpisać umowę o świadczenie usługi doradztwa i otrzymywać rekomendacje inwestycyjne, zgodnie z profilem inwestycyjnym i poziomem akceptowalnego ryzyka – mówi Eliza Dąbrowska, i podkreśla, że klienci inwestujący poprzez rachunki IKE/IKZE mogą również liczyć na obniżone stawki prowizji. Od wartości zlecenia złożonego przez internet wynoszą one: 0,19 proc. (min. 5 zł) w przypadku akcji i 0,15 proc. (min. 5 zł.) w przypadku obligacji.

PA

Informacja stanowi materiał reklamowy Noble Securities S.A. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zanim zaczniesz, sprawdź, czy jest dla Ciebie odpowiednie.