Podatnicy nie mogą odprowadzać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem płatników - zakładów pracy czy organów rentowych. Zmian w tym zakresie nie wprowadziła również nowelizacja ustawy o PIT z 23 października, która czeka na podpis prezydenta.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4898) podkreśliło, że podatnik, który wnioskuje o dokonanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40) składając pracodawcy specjalne oświadczenie, tym samym rezygnuje z możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju ulg podatkowych, a także z prawa do dystrybucji 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak podkreśliło MF, tylko od suwerennej decyzji podatnika zależy to, czy 1 proc. podatku należnego obliczonego od uzyskanych dochodów zasili konto wybranej organizacji pożytku publicznego. W konsekwencji wystarczy, że podatnik, który chciałby przekazać część swojego podatku, nie będzie wnioskował o dokonanie rocznego obliczenia podatku przez płatnika i samodzielnie złoży zeznanie roczne w urzędzie skarbowym.

Resort poinformował, że darczyńcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na cele pożytku publicznego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 10 proc. dochodu. Od 1 stycznia 2007 r. darowizny te mogą być przekazywane również na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zdaniem MF z uwagi na możliwość przekazania przez podatników CIT organizacjom pozarządowym darowizny w wysokości wyższej niż mogą to czynić osoby fizyczne wprowadzenie uprawnienia dla osób prawnych do przekazywania 1 proc. podatku nie ma uzasadnienia.