JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Jedną z podstawowych działalności spółki jest instalacja systemów zabezpieczeniowych, takich jak: systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy sterowania oddymianiem, systemy prześwietlenia, wykrywanie metali i materiałów wybuchowych, instalacje techniczne i sieci strukturalne, systemy domofonowe i wideodomofonowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy zarządzania budynkiem. W odniesieniu do tych robót spółka stosuje stawkę VAT w wysokości 22 proc., bez względu na to, w jakich obiektach budowlanych wykonywane są instalacje. Czy roboty związane z instalacją systemów zabezpieczeniowych można zakwalifikować do robót budowlano-montażowych i czy obniżona stawka 7-proc. ma zastosowanie w stosunku do wymienionych instalacji w obiektach budowlanych i ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22 proc., jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 proc., z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stawkę obniżoną stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Aby zastosować preferencyjną 7-proc. stawkę VAT, konieczne jest sklasyfikowanie samej usługi, jak również obiektu. O ile prace opisane przez spółkę stanowią roboty budowlano-montażowe, remonty lub roboty konserwacyjne w obiektach mieszkaniowych, to należy uznać, że podlegają one opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7 proc.

Świadczone przez podatnika usługi należą do działu 45 PKWiU Roboty budowlane. Świadczone usługi zaklasyfikowane są do PKWiU 45, mieszczą się w pojęciu robót budowlanych, i tym samym, zgodnie z par. 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, będą korzystały z preferencyjnej 7-proc. stawki VAT.

Zatem, o ile podatnik prowadzi prace w zakresie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych, a budynki mieszczą się według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. (Dz.U. nr 42, poz. 264 z późn. zm.), to usługi te podlegają opodatkowaniu 7-proc. stawką podatku od towarów i usług. W przypadku natomiast instalacji systemów zabezpieczeniowych, takich jak: systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy sterowania oddymianiem, systemy prześwietlenia, wykrywanie metali i materiałów wybuchowych, instalacje techniczne i sieci strukturalne, systemy domofonowe i wideodomofonowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem, systemy zarządzania budynkiem w obiektach innych niż obiekty budownictwa mieszkaniowego stosuje się stawkę podstawową w wysokości 22 proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 października 2008 r. (nr IPPP2/443-1208/08-3/MK)

OPINIA

PAWEŁ SATKIEWICZ

prawnik w Baker & McKenzie Doradztwo podatkowe

Przedmiotowa interpretacja kontynuuje istniejącą linię interpretacyjną organów podatkowych, zgodnie z którą zastosowanie stawki obniżonej VAT dla usług budowlano-montażowych uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków. Obydwa dotyczą właściwej kwalifikacji - zarówno usługi, jak również obiektu, na którym wykonywana jest dana usługa. Zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT w związku z par. 5 ust. 1a rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy, usługi, które są robotami budowlano-montażowymi, remontami, robotami konserwacyjnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub usługami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, termomodernizacyjnymi w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny, co do zasady, korzystać z opodatkowania obniżoną stawką VAT w wysokości 7 proc. W przypadku tych samych usług wykonywanych w obiektach niebędących obiektami budownictwa mieszkaniowego lub budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym właściwą będzie stawka podstawowa podatku.