Likwidacja ogólnej sankcji nie przeszkodziła ustawodawcy w utrzymaniu i zmodyfikowaniu 30-proc. sankcji za niezainstalowanie w terminie kasy fiskalnej. Od początku grudnia sankcja za brak kasy będzie dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Nowy przepis jest kopią dzisiejszej ogólnej sankcji VAT. W konsekwencji ustawodawca jedną ręką usunął sankcję za błędy w rozliczeniach, a drugą wprowadził analogiczne rozwiązanie za brak urządzenia fiskalnego. Skoro poprzedni przepis był bezprawny, nowy w tym samym brzemieniu - choć za inne przewinienie - też taki będzie. Dla podatników zaś skutek będzie taki, jakby z deszczu wpadli pod rynnę.