Poprawki te wprowadził do ustawy Senat. Zgodnie z nimi wyłączone z opodatkowania PCC mają być pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez wspólników lub akcjonariuszy. Zmiana ta ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

Najważniejszą zmianą w przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat nowelizacji ustawy o PCC jest zwolnienie z tego podatku od 2009 r. działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez spółki kapitałowe. Chodzi o łączenie firm, podział, wniesienie do spółki aportu w postaci oddziału innej spółki kapitałowej oraz wymianę udziałów w takich spółkach. Obecnie czynności takie są opodatkowane według stawki wynoszącej 0,5 proc.

Nowelizacja przepisów ma być korzystna dla 6300 spółek akcyjnych i pond 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Znowelizowana ustawa o PCC oraz przyjęte przez Sejm poprawki zostaną teraz skierowane do podpisu przez prezydenta

Z podatku zwolniona będzie również zmiana umowy spółki dotycząca przeniesienia z jednego kraju Unii Europejskiej do innego ośrodka zarządzania firmą lub jej statutowej siedziby.

Proponowane zmiany mają ułatwić przepływ kapitału między spółkami kapitałowymi. Nowelizacja jest też konieczna ze względu na wejście w życie unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. W Polsce funkcję podatku kapitałowego pełni PCC. Na wdrożenie dyrektywy, państwa Unii mają czas do końca roku.

Znowelizowana ustawa o PCC oraz przyjęte przez Sejm poprawki zostaną teraz skierowane do podpisu przez prezydenta. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.