Kaucja gwarancyjna w wysokości 250 tys. zł jest warunkiem szybszego uzyskania zwrotu VAT przez podatników rozpoczynających działalność. Zgodnie z uchwaloną w październiku nowelizacją ustawy o VAT, firmy miałyby wpłacać - zamiast 250 tys. zł - zabezpieczenie w wysokości proporcjonalnej do wnioskowanej kwoty zwrotu.

Ministerstwo Finansów zgodziło się jednak także na likwidację zabezpieczenia proporcjonalnego. Stosowną poprawkę wprowadził Senat, a w piątek przyjął ją Sejm.

Posłowie zgodzili się także na zaproponowane przez senatorów zwolnienie przedsiębiorców przekazujących żywność organizacjom pożytku publicznego z konieczności odprowadzenia VAT od takiej darowizny. Obecnie z takiego rozwiązania firmy mogą korzystać w przypadku jej zniszczenia, co nie zachęca do wspierania instytucji charytatywnych.

Co prawda rozwiązanie to jest niezgodne z regulacjami unijnymi, jednak zdaniem Ministerstwa Finansów unijna dyrektywa nie dozna w tym przypadku dużego uszczerbku, a firmy zamiast wyrzucać żywność będą ją przekazywać potrzebującym.

Inna przegłosowana przez Sejm poprawka senacka zakłada skrócenie do trzech okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów w zależności od rodzaju rozliczeń) terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania korekty deklaracji podatkowej. To powrót do koncepcji zgłoszonej w projekcie rządowym. W wersji przyjętej pierwotnie przez Sejm podatnik mógłby dokonać rozliczenia do końca roku podatkowego.

Sejm zlikwidował też 30-proc. dodatkową karę dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany do ustawy. Zliberalizowane zostaną m.in. warunki korzystania z ulgi na złe długi. Sprzedawca, który nie otrzyma od swojego kontrahenta pieniędzy w ciągu 180 dni, będzie mógł odzyskać zapłacony podatek z urzędu skarbowego.

Skrócony ze 180 dni do 60 dni zostanie podstawowy termin zwrotu VAT. Zwiększony zostanie limit obrotów dla utrzymania statusu małego podatnika - z 800 tys. euro do 1,2 mln euro.

Nowelizacja umożliwia zakładanie magazynów konsygnacyjnych. Ich funkcjonowanie umożliwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE. Nowela wprowadza także możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małe firmy. Umożliwia także rozliczenie podatku importowego w deklaracji. Obecnie importerzy muszą odprowadzać podatek i potem czekać na jego zwrot.

Sejm zlikwidował też 30-proc. dodatkową karę dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe.

Teraz nowelizacja wraz z przyjętymi poprawkami trafi do podpisu prezydenta. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać 1 grudnia br.